„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“L i n d a D o b s o n 

Základním školám nabízíme:

  • Preventivní diagnostika třídy jako sociální skupiny - zachycuje kvalitu vztahů mezi žáky a klima třídy, objevuje případná rizika v soužití mezi žáky a přináší inspiraci třídnímu učiteli pro další práci se třídou - vhodné realizovat při nějakých zásadních změnách - přechod na 2. stupeň ZŠ, změny ve složení žáků třídy, změna třídního učitele, apod.
  • Dignostika třídy s aktuálním problémem - mapuje míru obtíží (např. stupeň školního šikanování), zachycuje role jednotlivých žáků související s problémem třídy. Poskytuje tím vodítko k hledání účinných postupů pro řešení zjištěného problému skupiny.
  • Intervenční práce se třídou - realizace postupů, které mají za cíl řešit aktuální problém třídy prostřednictvím terapeutických nástrojů - postup není univerzální a lze jej využít za předpokladu, že třída doposud má své vnitřní sebeuzdravující zdroje (postup lze využít např. u počátečních forem školního šikanování).
  • Metodická podpora škole při vyšetřování případů školního šikanování - pracovníci ŠPP Mozaika případy pokročilé šikany nevyšetřují, ale mohou poskytnout podporu krizovému týmu na škole, který má za úkol toto provést - jde o společné vytvoření strategie vyšetřování. fáze a zásady vlastního vyšetřování, práce s výstupy a spolupráce s rodiči žáků, apod.
  • Spoluúčast na adaptačních programech třídy - jde o zajištění interaktivních setkání s cílem podpořit soudržnost třídy a podpořit pedagoga v navazující práci se třídou.   
  • Podpora zaměřená na pedagoga - formou individuálních konzultací. Dále také zapojením pedagoga při intervenci našich pracovníků, které mají za cíl měnit stávající situaci ve třídě. Po dohodě lze také realizovat intervizní náslech vyučovací hodiny, kterou vede konkrétní učitel.