Svět dětí

Někdy vztahové potíže děti ve škole/školce nebo s rodiči pramení z vnitřního světa dítěte, jeho osobnostní struktury či způsobu prožívání. V těchto případech nabízíme dlouhodobou individuální či skupinovou psychoterpaeutićkou podporu.