"Podporujeme zdravé vztahy dětí."

Vztahy v rodině

Nabízíme bezplatné poradenství ve vztahových a výchovných otázkách rodičů. Nabízíme podporu při hledání společné cesty k řešení problémů mez rodiči a dětmi, ujištění v roli rodičů, posílení rodičovských kompetencí. Rozšíření uvědomění ve vztahu rodič-dítě. Nabízíme také přímou spolupráci se školním prostředím dítěte, zprostředkování dialogu škola-rodina a společné hledání příčin školních vztahových problémů.

Naše služby jsou bezplatné.