"Svůj přístav máme blízko...v srdci"

Pro rodiče

Nabízíme poradenství ve výchovných a vztahových otázkách jejich dětí 

v kontextu rodiny a školy.