Mateřským školám nabízíme poradenství, Intervenci a metodické vedení ve výchovných a vztahových otázkách. 

Nejde o výsledek, ale o prožitek...
Nejde o výsledek, ale o prožitek...


Aktuálné nabízíme školkám podpůrný projekt:

Příběh pro školku

Pro více informací zde: Leták MŠ