"Podporujeme dobré vztahy dětí"

Tým Mozaiky

Mgr. Alena Dostálová

Vedoucí pracoviště, psycholog


Vzdělání:

Masarykova univerzita Brno

obor Psychologie


Terapeutický výcvik: 

Ve výcviku IVGT Praha 


Kurzy:

Práce s třídním kolektivem
Práce s terapeutickými kartami Práce s pískovištěm
Pravidelné supervize
            Mgr. Jiří Čermák

Sociální pracovník - terapeut


                    Vzdělání:

Masarykova univerzita Brno

Obor religionistika

Univerzita Hradec Králové Obor sociální práce


           Terapeutický výcvik:

Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha


                        Kurzy:

Krizová intervence Výcvik v motivačních rozhovorech Terapie hrouRodinná Gestaltterapie
Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

Speciální pedagog - terapeut 


Vzdělání

Univerzita Hradec Králové
Obor SpP - Etopedie


Terepeutický výcvik :

Psychodynamicky a hlubině orientovaná psychoterapie 
v systému SUR 

Dyadická vývojová terapie


Kurzy :

Práce s pískovištěm
My Backpack metoda pro práci s dětmi a rodinami
Práce s třídním kolektivem
Krizová intervence 

Mgr. Dana Svídová

Speciální pedagog - terapeut


Vzdělání: 
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta 

Terapeutický výcvik: 
Pražská psychoterapeutická fakulta - výcvik SUR
Kurzy: 

Bálintovské semináře

Dramaterapie
Narativní terapie
Rodina v procesu změny

Mgr. Soňa Procházková, DiS.

Speciální pedagog - terapeut


Vzdělání:

Univerzita Palackého Olomouc, obor Speciální pedagogika Etopedie, Psychopedie


Terapeutický výcvik:

Integrativní psychoterapeutický výcvik


Kurzy:

Práce s třídním kolektivem
Rodičovský rozhovor

Dětské emoce, Tým MŠ
Pravidelné supervizeHajný

Canisterapeut

Výcvik: Canisterapeutický výcvik a canisterapeutická zkouška u Aura Canis, z. s.