"Podporujeme zdravé vztahy dětí"

Vztahy v mateřské škole

Mateřským školám zřízeným statutárním městem Hradec Králové, bezplatně nabízíme:

Individuální případovou spolupráci s učiteli. Se souhlasem rodičů dítěte a po dohodě s pracovníky MŠ nabízíme pozorování projevů chování konkrétního dítěte v podmínkách mateřské školy (vrstevníci, autorita, řízená činnost, neřízená činnost apod.). Získané poznatky nám pomohou více porozumět projevům chování dítěte a ve spolupráci s rodiči i učiteli najít vhodnou úpravu podmínek pro dané dítě.

Preventivní program "Příběh pro školku". Základním cílem programu je přispívat ke zdravému emočnímu vývoji dětí - žáků třídy MŠ, kteří se programu účastní. Program působí přímo na emoce dětí a nepřímo tím, že nabízí inspiraci pedagogům pro jejich navazující práci s dětmi. Účastníci programu mají možnost si více uvědomit, jak emoce prožíváme, kde v těle je můžeme zachytit, jak je můžeme bezpečně ventilovat a také co s nimi dělat. Program působí jednak přes příběh, který prostřednictvím maňásků opatrně vchází do vnitřního magického světa dětí. To, co příběh v dětech vyvolá, s nimi průběžně sdílíme a propojujeme s reálnými situacemi, které se v životech dětí ve školce objevují. Společně s dětmi a následně také s pedagogy legitimizujeme dosavadní způsoby nebo objevujeme nové funkční způsoby emočního vyjádření jednotlivých dětí. Cílem je umožnit dětem, aby na jedné straně emoce nepotlačovali a na straně druhé aby jimi neubližovaly ostatním.

Metodická odborná podpora pedagogům. Nabízíme podpůrné odborné konzultace navazující na konkrétní složité situace, které pedagog řeší a které komplikují jeho práci. Společným sdílením těchto situací v bezpečné důvěrné atmosféře zprostředkováváme učiteli hledání východisek a účinných řešení. Tím se přirozeným způsobem zesilují jeho profesní kompetence a odbornost.